Čtrnáctová, H. a Klečková, M. (2013) „Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie – vývoj a současnost", Scientia in educatione, 1(1), s. 119-124. doi: 10.14712/18047106.10.