Pavlasová, L. (2017) „Profesní vidění studentů učitelství biologie zaměřené na obor a oborově didaktické jevy", Scientia in educatione, 8(2). doi: 10.14712/18047106.1006.