Kekule, M. a Viiri, J. (2018) „Přístupy žáků k řešení úloh v R-FCI testu sledované pomocí metody oční kamery", Scientia in educatione, 9(2), s. 117-130. doi: 10.14712/18047106.1010.