Rusek, M. (2014) „Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření", Scientia in educatione, 5(2), s. 13-29. doi: 10.14712/18047106.113.