Müllerová, L. (2015) „Termín „evoluce“ a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie", Scientia in educatione, 6(1), s. 40-79. doi: 10.14712/18047106.120.