Pražáková, M. a Pavlasová, L. (2019) „Vstupní znalosti účastníků geovědních táborů zjišťované asociační technikou", Scientia in educatione, 10(1), s. 33-50. doi: 10.14712/18047106.1257.