Stratilová Urválková, E., Teplá, M. a Janoušková, S. (2019) „Srovnávací analýza vzdělávacího oboru chemie pro základní školy v rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího programu", Scientia in educatione, 10(3), s. 50-71. doi: 10.14712/18047106.1293.