Ušáková, K. (2014) „Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.", Scientia in educatione, 5(2), s. 74-89. doi: 10.14712/18047106.130.