Svobodová, S. (2020) „Testování vybraných charakteristik výzkumných nástrojů pro zjišťování afektivní dimenze environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ", Scientia in educatione, 10(2), s. 80-102. doi: 10.14712/18047106.1319.