Skoršepa, M., Kmeťová, J. a Horváthová, E. (2020) „Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu", Scientia in educatione, 11(1), s. 82-96. doi: 10.14712/18047106.1322.