Kotuľáková, K., Dlholucký, D., Palicová, L. a Šprláková, L. (2020) „Vplyv výskumne ladeného prístupu na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania", Scientia in educatione, 10(2), s. 2-19. doi: 10.14712/18047106.1324.