Slepáková, I. a Kimáková, K. (2015) „Hodnotenie zručností v bádateľsky orientovanej výučbe biológie", Scientia in educatione, 6(1), s. 133-143. doi: 10.14712/18047106.138.