Janštová, V. a Jáč, M. (2015) „Výuka molekulární biologie na gymnáziích: analýza současného stavu a možnosti její podpory", Scientia in educatione, 6(1), s. 14-39. doi: 10.14712/18047106.145.