Chocholoušková, Z. a Hajerová Müllerová, L. (2020) „Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů", Scientia in educatione, 11(1), s. 22-42. doi: 10.14712/18047106.1595.