Slavíčková, M. (2021) „Spôsoby zovšeobecňovania u žiakov vo veku 12-13 rokov a ich budúcich učiteľov matematiky", Scientia in educatione, 11(2), s. 40-52. doi: 10.14712/18047106.1722.