Machová, M. (2021) „Genetika v učebnicích biologie a přírodopisu: historie a současnost", Scientia in educatione, 11(2), s. 14-39. doi: 10.14712/18047106.1729.