Zadražil, T. (2021) „Kruciální význam typických diskuzních rolí žáků pro efektivní implementaci peer instruction ve výuce matematiky na základní škole", Scientia in educatione, 11(2), s. 53-70. doi: 10.14712/18047106.1741.