Held, Ľubomír (2020) „Konfrontácia koncepcií přírodovědného vzdelávania v Európe", Scientia in educatione, 2(1), s. 69-79. doi: 10.14712/18047106.18.