Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V. a Lanková, B. (2021) „Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie", Scientia in educatione. doi: 10.14712/18047106.1837.