Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V. a Lanková, B. (2022) „Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie", Scientia in educatione, 12(2), s. 18-31. doi: 10.14712/18047106.1837.