Čipková, E. a Fuchs, M. (2021) „Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie", Scientia in educatione, 11(2), s. 2-13. doi: 10.14712/18047106.1884.