Janštová, V., Dvořáková, R. M., Mourek, J., Rajsiglová, I. a Novotný, P. (2022) „Česká verze dotazníku CLASS určeného k měření profesionality postoje k biologii", Scientia in educatione, 13(1), s. 9-25. doi: 10.14712/18047106.2086.