Koperová, D. a Held, Ľubomír (2023) „Monitorovanie kognitívneho vývinu vo vzdelávacom programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať vplyv vzdelávacieho prostredia?", Scientia in educatione, 13(2), s. 13-25. doi: 10.14712/18047106.2133.