Novotný, P. (2022) „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021", Scientia in educatione, 13(1), s. 39-41. doi: 10.14712/18047106.2136.