Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V. a Lanková, B. (2022) „Reakce na „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021", Scientia in educatione, 13(1), s. 42-45. doi: 10.14712/18047106.2192.