Čipková, E., Fuchs, M. a Šmida, D. (2023) „Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. ročníka základných škôl", Scientia in educatione, 14(1), s. 2-14. doi: 10.14712/18047106.2276.