Pavlasová, L. (2015) „Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie v České republice v letech 2004 – 2013", Scientia in educatione, 6(2), s. 4-15. doi: 10.14712/18047106.234.