Šmejkal, P., Skoršepa, M., Stratilová Urválková, E. a Teplý, P. (2016) „Chemické úlohy se školními měřicími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách", Scientia in educatione, 7(1), s. 29-48. doi: 10.14712/18047106.280.