Poupová, J. (2024) „Víceznačné termíny ve středoškolských přírodovědných předmětech", Scientia in educatione, 15(1), s. 80-95. doi: 10.14712/18047106.3106.