Červeňová, D. a Demkanin, P. (2023) „Možnosti využitia poznania neurovied v teórii fyzikálneho vzdelávania", Scientia in educatione, 14(2), s. 20-31. doi: 10.14712/18047106.3108.