Žák, V. (2016) „Metody sběru dat využívané didaktikou fyziky v mezinárodním prostředí", Scientia in educatione, 7(2), s. 18-33. doi: 10.14712/18047106.349.