Ješková, Z., Lukáč, S., Šnajder, Ľubomír, Guniš, J., Balogová, B. a Kireš, M. (2016) „Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia", Scientia in educatione, 7(2), s. 48-70. doi: 10.14712/18047106.350.