Müllerová, L. (2020) „Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol", Scientia in educatione, 3(2), s. 33-64. doi: 10.14712/18047106.36.