Robová, J. (2020) „Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice", Scientia in educatione, 3(2), s. 79-106. doi: 10.14712/18047106.38.