Nevřelová, M. a Ružek, I. (2017) „Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia", Scientia in educatione, 8(1). doi: 10.14712/18047106.389.