Hejnová, E. (2024) „Zjišťování úrovně přírodovědné gramotnosti gymnazistů a vysokoškoláků pomocí testu TOSLS", Scientia in educatione, 15(1), s. 2-26. doi: 10.14712/18047106.4000.