Kekule, M. a Žák, V. (2013) „Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky", Scientia in educatione, 1(1), s. 51-71. doi: 10.14712/18047106.53.