Chytrý, V. a Kroufek, R. (2017) „Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě", Scientia in educatione, 8(1). doi: 10.14712/18047106.591.