Janštová, V. a Novotný, P. (2017) „Didaktický výzkum jako součást závěrečných prací studentů učitelství biologie", Scientia in educatione, 8(2). doi: 10.14712/18047106.629.