Jančaříková, K. a Pavlasová, L. (2018) „Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii didaktických situaci při přípravě na výuku", Scientia in educatione, 9(1). doi: 10.14712/18047106.770.