Činčera, J. (2014) „Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice", Scientia in educatione, 5(1), s. 74-81. doi: 10.14712/18047106.88.