[1]
L. Pavlasová, „Profesní vidění studentů učitelství biologie zaměřené na obor a oborově didaktické jevy", sciED, roč. 8, č. 2, pro. 2017.