[1]
M. Kekule a J. Viiri, „Přístupy žáků k řešení úloh v R-FCI testu sledované pomocí metody oční kamery", sciED, roč. 9, č. 2, s. 117-130, pro. 2018.