[1]
V. Tůmová a N. Vondrová, „Vztah mezi úspěšností v nenumerických a numerických úlohách na obsah a objem a žákovské problémy v této oblasti", sciED, roč. 8, č. 2, pro. 2017.