[1]
V. Pavlátová a R. Kroufek, „Pohled učitelů na obtížnost vybraných environmentálních pojmů v učebnicích pro základní školy", sciED, roč. 9, č. 2, s. 57-79, pro. 2018.