[1]
M. Rusek, „Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření", sciED, roč. 5, č. 2, s. 13-29, pro. 2014.