[1]
S. Svobodová a R. Kroufek, „Možnosti využití škály MSELS pro testování environmentální gramotnosti na základních školách v České republice", sciED, roč. 9, č. 2, s. 80-101, pro. 2018.