[1]
E. Stratilová Urválková, M. Teplá, a S. Janoušková, „Srovnávací analýza vzdělávacího oboru chemie pro základní školy v rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího programu", sciED, roč. 10, č. 3, s. 50-71, pro. 2019.