[1]
J. Poupová, V. Janštová, R. Kuba, a J. Mourek, „Srovnávací analýza biologické části národního kurikula na 2. stupni základních škol České republice a ve vybraných postkomunistických zemích", sciED, roč. 10, č. 3, s. 94-124, pro. 2019.