[1]
K. Ušáková, „Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.", sciED, roč. 5, č. 2, s. 74-89, pro. 2014.