[1]
M. Skoršepa, J. Kmeťová, a E. Horváthová, „Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu", sciED, roč. 11, č. 1, s. 82-96, čer. 2020.